Kontakt

+421 903 903 948

O nás

Služby

Referencie

PARK V OBYTNEJ ZÓNE

Územie sa nachádza v centrálnej časti obytnej štvrti Sídlisko SNP, pričom bezprostredne nadväzuje na centrálnu mestskú zónu mesta, s ktorou je aj pohľadovo prepojené. Je tvorené dvoma úzkymi pásmi zelene o rozmeroch 386 x 30 m vzájomne od seba oddelenými cestnou komunikáciou.

 

Plochy, voľne prístupné verejnosti, sú lemované verejnou občianskou vybavenosťou, administratívnymi budovami a bytovými domami. Ich súčasťou sú aj miesta určené pre oddych, detské hry, parkovanie a zároveň plnia funkciu prechodovej zóny.

 

 

 

PÔVODNÝ STAV

NÁVRH REALIZÁCIE

Hlavným zámerom bolo obnovenie funkčnosti pôvodných aktivít v riešenom priestore, takisto i odkrytie jednotlivých výhľadov, priehľadov a celkové pohľadové prepojenie s centrálnou mestskou zónou a snaha o zjednotenie všetkých plôch, aby kompozične na seba nadväzovali a tvorili tak jeden celok.

 

ĎALŠIE ŠTÚDIE

Máte otázky? Sme tu pre vás:

info@flor-art.sk

+421 903 903 948

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

FINANCOVANIE PROJEKTU